Kommenteeri

Riik maksustab laenu andmise

Kui ettevõtja annab emaettevõtjale laenu, tuleb see uuest aastast maksu- ja tolliametis deklareerida ning teatud tingimustel sellelt ka tulumaksu maksta. Kuidas riske maandada?
2018. aastast tuleb ettevõtjatel hakata maksma tulumaksu laenudelt, mida nad on alates 01.07.2017 andnud oma ema- või sõsarettevõtjale.
Seda juhul, kui laenu tagastamise tähtaeg on pikem kui 48 kuud ning laenuandja ei ole võimeline tõendama laenusaaja laenu tagasimaksmise võimet ja kavatsust. Samuti maksustatakse lühema tähtajaga laenud, kui tehingu asjaolud viitavad, et tegemist võib olla varjatud kasumieraldisega. Edaspidi tuleb aktsionärile või osanikule antud laenud ja nende tagasimaksed kvartaalselt ka maksu- ja tolliametis deklareerida.

Maksudest kõrvalehoidumise eesmärgil tehtavad tehingud ja toimingud

Riik on põhjendanud muudatuste eesmärki sooviga tõkestada kasumi varjatud (laenudena) väljaviimist Eesti äriühingutest. Selle taga omakorda on asjaolu, et kuna Eesti tulumaksusüsteem ei näe ette äriühingu teenitud kasumi maksustamist enne selle jaotamist ja tulumaksureeglid äriühingute antavaid laenusid eraldi ei piira, siis kasutavad välismaiste äriühingute Eestis tegutsevad tütarühingud võimalust kasumi emaühingule tulumaksuvabalt väljamaksmiseks laenu sildi all. Selleks antakse laenu sageli ebamõistlikult pikaks ajaks või pikendatakse korduvalt laenu tagasimaksmise tähtaega ja/või ei maksta laenult reaalselt intressi. Selliste laenude kasumijaotiseks ümberkvalifitseerimine on küll põhimõtteliselt võimalik ka täna kehtiva seaduse alusel, kuid maksuhalduri jaoks märkimisväärselt ressursimahukas ning suurt õigusvaidluste riski kätkev ülesanne.
.

Lisa kommentaar

Email again: